newsletter
Pl
De 
12 listopada 2017 - 28 lat Mszy Pojednania

Więcej …

aktualności

Międzyszkolne Ligi Mistrzów w Krzyżowej – 20-21.11.2017

W dniach 20 i 21 listopada, w ramach projektu „Ligi Mistrzów na start!”, odbywały się w Krzyżowej Międzyszkolne Ligi Mistrzów. W wydarzeniu wzięło udział 300 uczniów z 6 szkół podstawowych z powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego oraz jedno gimnazjum w Niemczy.

Uczniowie otrzymywali zadania w czterech dziedzinach: informatycznej, językowej, naukowej oraz kreatywnej. Rozwiązując je mieli wykazać się wiedzą nabytą w trakcie szkolnych Lig Mistrzów. Uczniowie współpracowali w grupach, a następnie prezentowali innym uczestnikom wyniki swojej pracy.

Więcej …
 
MICC School - Symulacja obrad Międzynarodowego Trybunału Karnego, Krzyżowa 19-24.11.2017 r.

Od 19. do 24. listopada br. trwa w Krzyżowej kolejna edycja międzynarodowego, wielokrotnie nagradzanego, projektu edukacyjnego dla młodzieży „Model International Criminal Court (MICC) School”. MICC to projekt, który ma już 12-letnią tradycję, ogromną popularność na całym świecie, a jego uczestników w Krzyżowej można liczyć w tysiącach. Tym razem do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej przybyło ponad 40 uczniów z Polski, Niemiec, USA, Litwy, Holandii, Serbii i Czarnogóry, Izraela i Bośni i Hercegowiny.

Więcej …
 
Prezentacja polsko-niemieckiego podręcznika do historii z udziałem Minister Anny Zalewskiej - 20.11.2017

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej oraz Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia wzięły udział w prezentacji II tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia”, powstałego w ramach projektu pn. Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii. Spotkanie odbyło się w Krzyżowej.

W programie wydarzenia znalazła się prezentacja podręcznika, podczas której głos zabrali:
- Rolf Nikel - Ambasador Niemiec,
- prof. dr. hab. Igor Kąkolewski, koordynator naukowy projektu ze strony polskiej,
- prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, koordynator naukowy projektu ze strony niemieckiej.

Panie Minister miały również okazję porozmawiać o podręczniku i wspólnym polsko-niemieckim projekcie z młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy. Obie Panie spotkały się także z dziennikarzami.

Więcej …

galeria