newsletter
Pl
De 
75. rocznica drugiego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
członek Zarządu
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

||KONKURS NA STANOWISKO|| specjalisty ds. projektów w Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” poszukuje specjalisty ds. projektów w Akademii Europejskiej.

Akademia Europejska Fundacji „Krzyżowa” wspiera europejskie porozumienie i budowę europejskiego społeczeństwa obywatelskiego poprzez różnorodne tematycznie wydarzenia i projekty w obszarze edukacji pozaformalnej dorosłych.

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i realizacja wydarzeń i projektów Akademii Europejskiej.
 • Reprezentowanie Fundacji na konferencjach, w dyskusjach panelowych itd.
 • Pisanie własnych artykułów do mediów i czasopism specjalistycznych.
 • Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji.

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym i dynamicznym zespole Fundacji „Krzyżowa“ .
 • Szanse współtworzenia międzynarodowych projektów w zakresie edukacji pozaformalnej, rozwijanie i realizację własnych projektów.
 • Umowę o pracę (40 godzin tygodniowo).
Więcej …
 
||KONKURS NA STANOWISKO|| koordynatora ds. projektów w Miejscu Pamięci Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” poszukuje koordynatora ds. projektów w Miejscu PamięciZakres obowiązków:

 • Planowanie i realizacja projektów Miejsca Pamięci.
 • Organizowanie pobytów studyjnych i innych wydarzeń.
 • Oprowadzanie po terenie Fundacji.
 • Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji.

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym i dynamicznym zespole Fundacji „Krzyżowa“ .
 • Możliwość współtworzenia projektów międzynarodowych oraz rozwijania i realizacji własnych projektów.
 • Umowę o pracę (40 godzin tygodniowo).
Więcej …
 
Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana szkolna Kraków-Wedemark-Charków, Krzyżowa 23-27.10.2017

Już trzeci raz odbędzie się w Krzyżowej polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży Kraków-Wedemark-Charków. Młodzież zapozna się z historią miejsca i stosunków polsko-niemieckich oraz przedyskutuje znaczenie historycznych wydarzeń dla ich życia i współżycia w Europie. Kolejnym tematem warsztatów w MDSM Krzyżowa będzie "tożsamość".

Więcej …

galeria